Turnuslege


Legekontoret deltar i videreutdannelse av leger.

Formålet med turnusleger i allmennpraksis er å utdanne velfungerende praktiserende leger som kan ivareta en selvstendig pasientbehandling på et fagligt høyt nivå. En god utdannelse av leger skjer ved en vekselvirkning mellom turnuslegen og den veiledende legen på legekontoret.

En turnuslege har fullført medisinstudiet samt minimum 12 måneders veiledet tjeneste ved ulike sykehusavdelinger før de kommer ut i allmennpraksis. Slik ordningen praktiseres idag starter en ny turnuslege ved kontoret hver første mars og hver første september.