Aktuelt


INFLUENSAVAKSINE 2018 ER NÅ TILGJENGELIG

18. oktober 2018 kl. 09:37

Årets influensavaksine har nå kommet. Vi tilbyr vaksinering alle dager som DROP IN .

Du trenger ikke å bestille time på forhånd. Ta bare kontakt med resepsjonen.

Vaksinen anbefales spesielt for personer som er i risikogruppe for å utvikle alvorlige komplikasjoner dersom de blir smittet. 
Det er en fordel å vaksinere seg tidlig i sesong. 

Mer info finner du på https://helsenorge.no/sykdom/lunger-og-luftveier/influensa

Kontoret holder stengt 13. og 14. desember.

6. desember 2017 kl. 21:34

Åsen legekontor skifter journalsystem. I den forbindelse må kontoret holde stengt 13. og 14. desember. 
Ved behov for ordinær helsehjelp som ikke kan vente, kan våre pasienter ta kontakt med Moan legesenter. 
Ved akutt sykdom kontaktes 113 eller Innherred interkommunale legevakt

INFLUENSAVAKSINE 2017 ER NÅ TILGJENGELIG:

19. oktober 2017 kl. 11:58

Årets influensavaksine har nå kommet og vi tilbyr som før vaksinering. Vi tilbyr vaksinering alle dager som DROP IN .

Du trenger ikke å bestille time på forhånd. Ta bare kontakt med resepsjonen.

Vaksinen anbefales spesielt for personer som er i risikogruppe for å utvikle alvorlige komplikasjoner dersom de blir smittet. 
Det er en fordel å vaksinere seg tidlig i sesong. 

Mer info finner du på https://helsenorge.no/sykdom/lunger-og-luftveier/influensa

Ny Lege på kontoret

15. august 2017 kl. 20:41

Kristian Schunemann slutter 31/8 2017. Ny Lege fra 1/9 2017 blir Martin Rugelsjøen Lie

Åpningstider for kontoret sommeren 2017

25. juni 2017 kl. 21:34


I år har vi åpent alle dager hele sommaren 

Imad Hamadeh har ferie uke 27 til uke 30

Kristian Schunemann avvikler ferie uke 30 til uke 32

Ny lege ved Åsen legekontor

2. februar 2017 kl. 14:11

Håvar Stokke sin siste arbeidsdag er 03.02.17. Ny lege er Kristian Schunemann som har sin første arbeidsdag 06.03.17. Han vil fungere som vikar for Håvar. 

Henvendelser som ikke kan vente til ny lege er på plass vil håndteres av Imad Hamadeh eller turnuslege Maya Olaisen. 

Lege Håvar Stokke slutter ved Åsen legekontor

25. oktober 2016 kl. 09:25

Håvar Stokke slutter ved Åsen legekontor, siste arbeidsdag vil være 03.02.17. Stillingen er utlyst og vi håper ny lege vil være på plass fra og med 06.02.17

Lenke til stillingsannonsen:

http://www.legejobber.no/Annonse/?sid=1&county=Nord-Tr%C3%B8ndelag&wid=24811

Influensavaksine 2016

20. september 2016 kl. 13:02

Årets influensavaksine har kommet. Ta kontakt med legekontoret for administrering av vaksine

Følgende personer har økt risiko for alvorlig sykdom og død ved influensasykdom (risikogrupper), og anbefales derfor influensavaksine:

 • Alle fra og med fylte 65 år
 • Beboere i omsorgsbolig og sykehjem
 • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko kan vurderes for vaksinasjon
 • Barn og voksne med:
  • diabetes mellitus, type 1 og 2
  • kronisk lungesykdom (inkludert astma)
  • kronisk hjerte-/karsykdom, spesielt personer med alvorlig hjertesvikt, lavt minuttvolum eller pulmonal hypertensjon
  • kronisk leversvikt
  • kronisk nyresvikt
  • kronisk nevrologisk sykdom eller skade, spesielt personer med nedsatt lungekapasitet
  • nedsatt immunforsvar
  • svært alvorlig fedme (KMI over 40)
  • annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege

I tillegg anbefales influensavaksine til følgende grupper, primært for å beskytte andre (indirekte beskyttelse):

 • Helsepersonell som har pasientkontakt
 • Husstandskontakter til personer med nedsatt immunforsvar
 • Svinerøktere og andre som har regelmessig kontakt med levende griser

 

Pneumokokkvaksine

20. september 2016 kl. 12:55

Visse sykdommer og tilstander kan medføre betydelig økt risiko for invasiv pneumokokksykdom/lungebetennelse hos alle som har tilstanden. Pneumokokkvaksinasjon anbefales derfor til alle personer med slike sykdommer eller tilstander.

 • anatomisk eller funksjonell miltmangel
 • cerebrospinalvæskelekkasje
 • hivinfeksjon / AIDS
 • B-cellesvikt 
 • benmargstransplantasjon
 • hematologisk kreft (leukemi, lymfom og myelomatose)
 • organtransplantasjon
 • cochleaimplantat
 • alder ≥ 65 år

Revaksinasjon hvert femte år for de med miltmangel, 10 års intervall for andre pasientgrupper

Ved sykdommer og tilstander med varierende risiko for invasiv pneumokokksykdom innenfor samme risikogruppe anbefales en individuell vurdering av behovet for pneumokokkvaksinasjon.

 

 

For ytterligere informasjon, gå til folkehelseinstituttet sine hjemmesider, www.fhi.no

Sommerferie 2016

20. juni 2016 kl. 08:11

Kontoret vil i år ha sommerstengt uke 28 og 29, dvs fra og med 11.07.16 til og med 24.07.16.  Ved legehjelp som ikke kan vente til over ferien kan Moan legesenter i Levanger kontaktes, 74604440. Ved akutt sykdom, kontakte 113 eller legevakt 116117. God sommer fra oss ved Åsen legekontor.

Stengt fredag 15.04.16

14. april 2016 kl. 16:55

Fredag 15.04.16 er legekontoret stengt da personalet er på kurs i Trondheim. Moan legesenter ved Magneten i Levanger kan kontaktes for øhjelp. Ved akutt sykdom, ring 113. Vi har vanlig åpningstid fra mandag av. God helg!

Åpningstider påska 2016

21. mars 2016 kl. 17:54

Vi har vanlig åpningstid mandag 21.03 og tirsdag 22.03. Onsdag 23.03, altså dagen før Skjærtorsdag har vi stengt. Moan legesenter kan da kontaktes for øhjelpskonsultasjoner. Ved akutt sykdom, ta kontakt med 113. Vi har vanlig åpningstid fra og med tirsdag 29.03.16  God påske!

Åpningstider vinterferie 2016

22. februar 2016 kl. 08:36

Kontoret har vanlige åpningstider fra og med 22.02.16 til og med 25.02.16. Fredag 26.02.16 er kontoret stengt. Øhjelpshenvendelser denne dagen bes rettes til Moan legesenter på Levanger. 

Vinterferie 2016

22. februar 2016 kl. 08:36

Fra og med 22.02.16 til og med 26.02.16 har kontoret redusert drift på grunn av vinterferien. Det vil si at Imad Hamadeh ikke er å treffe. Turnuslege Ingunn Lello og Håvar Stokke har imidlertid vanlig kontortid. Vi holder forøvrig stengt fredag 26.02.16

Årets influensavaksine

11. januar 2016 kl. 19:41

Årets influensavaksine har nå kommet og vi tilbyr som før vaksinering. Vaksinen anbefales spesielt for: Gravide i andre og tredje trimester, beboere i omsorgsbolig og sykehjem, samt alle etter fylte 65 år.
I tillegg anbefales alle barn og voksne med Diabetes type 1 og 2, kronisk luftveissykdom,kronisk hjerte- og karsykdom, kronisk lever- og nyresvikt, kronisk nevrologisk sykdom eller skade, nedsatt immunforsvar, svært alvorlig fedme (BMI over 40), annen alvorlig eller kronisk sykdom å la seg vaksinere.